Dit is een enkele casusbespreking waarbij een patiënt een “lipoma” in zijn nekgebied aan de basis van de schedel had, dicht bij een van de zenuwen die bij migraine betrokken was. Een lipoom is een klontje vet dat zich vormt en bij deze patiënt werd verwacht dat het zich had gevormd als gevolg van een hoofdtrauma. Een lipoom is geen tumor, het is een klont vetweefsel dat zich onder de huid vormt.

De patiënt leed ook aan migraine.

Toen de chirurgen de lipoma verwijderden, verlichtten ze de druk op deze zenuw, de “occipitale zenuw”. Na de procedure meldde de patiënt dat hun migraine was verdwenen en dat ze geen migrainemedicatie hoefden te nemen.

De onderzoekers presenteerden dit casusrapport ter ondersteuning van een medische procedure genaamd “zenuwdecompressie” die kan worden gebruikt om migraine te behandelen. Studies met patiënten die zenuw-decompressiechirurgie hebben ondergaan die de druk op de zenuwen wilden verminderen: hebben een grote vermindering van migraine-symptomen laten zien en in sommige gevallen zelfs volledige genezing.

Door de klomp te verwijderen door een operatie en de druk van de zenuwen in de nek te verminderen, stopten de migraine-symptomen volledig en hoefde de patiënt 6 weken daarna geen migraine-medicatie te nemen.

Dit is een enkele casestudy die het idee zou ondersteunen dat er een verband bestaat tussen samengedrukte zenuwen in de nek en migraine.

© 2008 MRI | All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?