Eli phepha libonisa iziphumo malunga nokuhamba kwegazi ukuya kwingqondo ngexesha le-migraine. Uphononongo aluhambiswanga kakuhle kwaye luxhaswa kakuhle kwaye ludibanisa imiba ebaluleke kakhulu kwingxoxo malunga ne-migraine. Olu phofu aluzange lufumane ukunyuka kwegazi kwinqanaba ngexesha le-migraine naphezu kokunika ingxelo. Ityala leklasi yeemilinganiselo kwisifundo esingaxhasayo “iziphumo”.

Izifundo ziye zavunywa kwangaphambili ukuba kuncipha ukuhamba kwegazi ukuya kwingqondo ngexesha le-migraine ne-AURA kuphela. I-Aura ibonakalayo kunye nezinye iziphazamiso zengqondo eziphambi kweentlungu ze-migraine kwipesenti ezincinane zabantu abane-migraine. Izigulane ze-Migraine ezingenayo i-aura azibonakalisi oku kwehla kwegazi kwi-brain. Isiphetho sibonakala ukuba ukuhla kwegazi kuyancitshiswa kwi-aura, kungekhona kwimigraine.

Kwi-migraine ne-Aura, ukunyuka kwegazi kuyenzeka ngexesha elifanayo ne-aura, kwaye kungekhona ngexesha elifanayo neentlungu ze-migraine. Ezinye izigulane zihlupheka kunye neAura kuphela kwaye akukho ntlungu, kwaye ukuhla kwegazi kuyancipha kuya kubonakala kwezi zi gulane. Isizathu esicacileyo nesingenakuphikiswa kukuba ukunciphisa ukuhamba kwegazi ukuya kwingqondo kudibene neAura kwaye kungekhona ne-migraine.

Eli phepha lisoloko linyanzelwa ngokunyanisekileyo kwiincwadi njengobungqina bokuba kuncitshiswa kwegazi kwiqondo lexesha le-migraine. Akukho bubungqina bokuba kukho konke, kwaye bonke ubungqina, ngokukodwa okulinganiswayo kunye nokubekwe apha kweli phepha, kubonisa okuchasene ngqo.

I-MRI Isilinganiselo sale sifundo – Ilahlekisa kakhulu.

© 2008 MRI | All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?